امروز یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۶:۴۱
  • کلاژ گستر

  • کلاژ گستر

  • کلاژ گستر

Loading
چسب قطره ای ویکن Cyanoacrylate VA 1460 Pen

چسب قطره ای ویکن Cyanoacrylate VA 1460 Pen

Cyanoacrylate VA1460 Pen


این محصول غلظت متوسطی دارد ( Mpas 200-120 ) و احتمال سفید شدن محل چسب را کاهش می دهد .


به آهستگی خشک می شود و حساسیت کمتری به رطوبت بعد از خشک شدن دارد .


این محصول مناسب جهت چسباندن انواع مواد مختلف قابل استفاده بوده و در بسیاری از صنایع نیز کاربرد دارد .
Iran Iran
کلاژگسترماندگار - WEICON
Cyanoacrylate VA 1460 Pen
۲۹۳

Cyanoacrylate VA1460 Pen

این محصول غلظت متوسطی دارد ( Mpas 200-120 ) و احتمال سفید شدن محل چسب را کاهش می دهد .

به آهستگی خشک می شود و حساسیت کمتری به رطوبت بعد از خشک شدن دارد .

این محصول مناسب جهت چسباندن انواع مواد مختلف قابل استفاده بوده و در بسیاری از صنایع نیز کاربرد دارد .

موردی یافت نشد.