امروز یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۶:۴۹
  • کلاژ گستر

  • کلاژ گستر

  • کلاژ گستر

Loading
رنگ مایع روی Zinc Painting Liquid ویکن

رنگ مایع روی Zinc Painting Liquid ویکن

رنگ مایع روی Zinc Painting Liquid ویکن


رنگ مایع روی ، محافظت دربرابرخوردگی و محافظت از سطوح فلزی بصورت فعال
Iran Iran
کلاژگسترماندگار - WEICON
رنگ مایع روی Zinc Painting Liquid ویکن
۲۳۴

رنگ مایع روی Zinc Painting Liquid ویکن

رنگ مایع روی ، محافظت دربرابرخوردگی و محافظت از سطوح فلزی بصورت فعال .

این محصول حاوی ذرات فلزی خالص و با عیار بالا می باشد ، مقدار بالای روی موجود در پوشش ، باعث ایجاد حفاظت کاتدی و کارآمدی در برابر خوردگی می شود .

در صورت آسیب دیدگی سطوح مولکولهای روی با رطوبت هوا ، واکنش نشان داده و بدینسان مولکولهای اکسید روی بوجود می آیند که از سطوح در برابر خوردگی محافظت می کنند .

موردی یافت نشد.