امروز یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۷:۳۴
  • کلاژ گستر

  • کلاژ گستر

  • کلاژ گستر

Loading
چسب قطره ای Cyanoacrylate VA 1460 Pen ویکن

چسب قطره ای Cyanoacrylate VA 1460 Pen ویکن

چسب قطره ای Cyanoacrylate VA 1460 Pen ویکن


چسب سیانوآکریلات ، مناسب جهت استفاده های خاص ، غلظت متوسط ، خشک شدن آهسته ، بوی کم و عدم سفید شدن محل چسب ، پس از خشک شدن .
Iran Iran
کلاژگسترماندگار - WEICON
چسب قطره ای Cyanoacrylate VA 1460 Pen ویکن
۲۱۵

چسب قطره ای Cyanoacrylate VA 1460 Pen ویکن

چسب سیانوآکریلات ، مناسب جهت استفاده های خاص ، غلظت متوسط ، خشک شدن آهسته ، بوی کم و عدم سفید شدن محل چسب ، پس از خشک شدن .

این محصول غلظت متوسطی دارد ( Mpas 200-120 ) و احتمال سفید شدن محل چسب را کاهش می دهد .

به آهستگی خشک می شود و حساسیت کمتری به رطوبت بعد از خشک شدن دارد .

این محصول مناسب جهت چسباندن انواع مواد مختلف قابل استفاده بوده و در بسیاری از صنایع نیز کاربرد دارد .

موردی یافت نشد.