امروز سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ ۰۸:۴۸
  • کلاژ گستر

  • کلاژ گستر

  • کلاژ گستر

Loading
چسب قطره ای Cyanoacrylate VA1408 ویکن

چسب قطره ای Cyanoacrylate VA1408 ویکن

چسب قطره ای Cyanoacrylate VA1408 ویکن


مناسب جهت کاربردهایی که تمیزی و شکل ظاهری اتصالات در آنها اهمیت دارد و برای انواع مواد قابل استفاده است ، غلظت پایین و خشک شدن سریع  .

Iran Iran
کلاژگسترماندگار - WEICON
چسب قطره ای Cyanoacrylate VA1408 ویکن
۱۳۵

چسب قطره ای Cyanoacrylate VA1408 ویکن

مناسب جهت کاربردهایی که تمیزی و شکل ظاهری اتصالات در آنها اهمیت دارد و برای انواع مواد قابل استفاده است ، غلظت پایین و خشک شدن سریع  .

 

Cyanoacrylate VA1408 

محصول VA1408 ویکن به سرعت خشک می شود و حساسیت کمتری به رطوبت بعداز خشک شدن دارد .

این چسب برای کاربردهایی که تمیزی و شکل ظاهری اتصالات در آنها اهمیت دارد بسیار مناسب است .

موردی یافت نشد.