امروز یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۷:۱۸
  • کلاژ گستر

  • کلاژ گستر

  • کلاژ گستر

Loading
فعال کننده Activator F ویکن

فعال کننده Activator F ویکن

فعال کننده Activator F ویکن


اکتیویتور F لاکهای ویکن ، زمان خشک شدن تا حد بسیار زیادی کاهش می یابد و برای استفاده در محل های غیرفعال بسیار مناسب است .


 


Activator F


با استفاده از این اکتیویتوربرای آماده سازی سطح ، زمان خشک شدن تا حد بسیار زیادی کاهش یافته  و میتوان از ویکن لاک روی سطوح غیرفلزی نیز استفاده نمود .

Iran Iran
کلاژگسترماندگار - WEICON
فعال کننده Activator F ویکن
۳۰۹
موردی یافت نشد.