امروز یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۷:۵۴
  • کلاژ گستر

  • کلاژ گستر

  • کلاژ گستر

Loading
چسب WEICON anti-seize (( آنتی سیز ویکن ))

چسب WEICON anti-seize (( آنتی سیز ویکن ))

WEICON anti-seize


خمیر آنتی سیز : جداکننده ، ماده محافظ و مقاوم در درجه حرارات بالا و روان کننده برای قطعاتی که در معرض تنشهای شدبد قرار میگیرند و به عنوان روان کننده مونتاژ برای اتصالات پیچ و مهره و تمام سطوح حتی تحت تاثیر حرارت بالا و عوامل خوردنده استفاده می گردد و مانع زنگ زدگی و خوردگی می شود.  Germany Germany
کلاژگسترماندگار -- WEICON
WEICON anti-seize
۶۳۲

WEICON anti-seize

خمیر آنتی سیز : جداکننده ، ماده محافظ و مقاوم در درجه حرارات بالا و روان کننده برای قطعاتی که در معرض تنشهای شدبد قرار میگیرند و به عنوان روان کننده مونتاژ برای اتصالات پیچ و مهره و تمام سطوح حتی تحت تاثیر حرارت بالا و عوامل خوردنده استفاده می گردد و مانع زنگ زدگی و خوردگی می شود.  


زمان تحویل
WEICON anti-seize
موردی یافت نشد.