امروز یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۶:۱۳
  • کلاژ گستر

  • کلاژ گستر

  • کلاژ گستر

Loading
فعال کننده (( اکتیوانر )) F ویکن

فعال کننده (( اکتیوانر )) F ویکن

فعال کننده (( اکتیواتر  F )) در فرایند آماده سازی سطوح با استفاده از اکتیواتور F و قبل از چسب زدن می توان تا حدود زیادی زمان خشک شدن را کاهش داد . 

توصیه می شود که اکتیواتور را روی کلیه سطوح غیر فعال در مواقعی که دمای محیط پایین تر از 1 درجه سانتیگراد می باشد و نیز در شکافهای بزرگ استفاده کرد .Germany Germany
کلاژگسترماندگار - WEICON
فعال کننده (( اکتیوانر )) F
۵۲۶
فعال کننده (( اکتیواتر  F )) در فرایند آماده سازی سطوح با استفاده از اکتیواتور F و قبل از چسب زدن می توان تا حدود زیادی زمان خشک شدن را کاهش داد . 
توصیه می شود که اکتیواتور را روی کلیه سطوح غیر فعال در مواقعی که دمای محیط پایین تر از 1 درجه سانتیگراد می باشد و نیز در شکافهای بزرگ استفاده کرد .

زمان تحویل
فعال کننده (اکتیوانر) F
موردی یافت نشد.